bezinning, bezieling, beweging

Verlangen naar de wereld omgekeerd – het licht zien

In deze laatste overdenking van de advent- en kerstreeks op Kerstavond vertelt Henk Jongerius over het Licht dat straalt in deze nacht. Over het feest van de geboorte van Jezus en hoe dit feest de wereld op zijn kop zet. Want niet in het grote moeten we het zoeken, maar in het kleine en het geringe. En dat wij als mens mogen stilstaan bij de omslag dat God ons zoekt, dat God de mens roept en dat het zoeken van de mens naar God niet meer hoeft. Gods Licht schijnt op ons, het is een vriendelijk en schitterend licht. En is het niet de wereld omgekeerd als wij allen in dit licht kunnen wonen?

Namen alle medewerkers, vrijwilligers en paters van het Dominicanenklooster, wensen wij je een gezegend Kerstfeest vol licht en vrede!

We raden je aan om eerst de onderstaande tekst van Jesaja te lezen en op je in te laten werken, voordat je de video bekijkt.

Tekst
Jesaja 9:  1- 6

Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.


U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst;
Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder,
de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld.


Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.


Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.


Deze video is onderdeel van de serie Verlangen naar de wereld omgekeerd. Een online video reeks in de advent waarin we niet omkijken naar de geboorte van de Messias lang geleden, maar we kijken vooruit naar de verschijning van de zogenaamde messiaanse tijd. We verlangen naar een nieuwe orde van gerechtigheid en dat wordt ook wel Messiaans verlangen genoemd. Dat is verlangen naar een wereld die goed is: deze wereld omgekeerd.


De illustraties bij deze reeks worden gemaakt door Nina Sprong -Minnaar – ninamaakt.nl

De video’s worden gemaakt door Misha Beliën – mishabelien.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *