bezinning, bezieling, beweging

Veertigdagentijd 2024 – Compassie

De Veertigdagentijd is de periode van Aswoensdag tot Pasen. Van oudsher is dit een tijd van bezinning en solidariteit. Je staat wat vaker stil bij mensen die het minder goed hebben dan jij. Het gaat niet alleen om vasten, maar ook om het delen van liefde en zorg. Door samen goed te doen, maken we de wereld een beetje mooier en laten we zien waar het in de veertigdagentijd echt om draait: compassie.

Wat betekent compassie eigenlijk?
Compassie is een diepmenselijke eigenschap en niet iets verhevens of onmogelijks. Compassie is een soort zachtheid en een vanzelfsprekende bereidheid om iemand bij te staan of te helpen. Compassie nodigt ons uit om ieder ander altijd te behandelen zoals we zelf zouden willen worden behandeld.
In het woord compassie zit het woord kompas vervat. Compassie is misschien wel ons belangrijkste morele kompas om in deze wereld het collectief belang in plaats van het ego centraal te stellen. De Dalai Lama verwoordde het zo: “Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them humanity cannot survive.”

Compassie is een zeer actieve houding, want het gaat verder dan het voelen van begrip en betrokkenheid. Het betekent dat je niet stil blijft zitten, maar iets doet om anderen te helpen als ze lijden. Het komt voort uit het idee dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, en als iemand pijn heeft, heeft dat invloed op ons allemaal.

Het is dus iets anders dan medelijden. Dat is meer een gevoel van verdriet als anderen lijden, maar het is niet zo dat je er dan perse iets aan doet. Sterker nog soms kan medelijden zelfs leiden tot een gevoel van ‘beter zijn’ dan degenen die lijden. Dat is heel anders dan compassie, waarbij je streeft naar gelijkheid en samen zorgen voor elkaar. In deze veertigdagentijd willen we als klooster bijdragen aan compassie in actie door iets te doen voor mensen in een kwetsbare positie in onze omgeving. Daarom verbinden we ons dit jaar met de vastenactie aan het Leger des Heils.

Onze menselijke compassie verbindt ons aan elkaar, niet in de vorm van medelijden en betuttelen, maar als menselijke wezens die geleerd hebben om ons gemeenschappelijk lijden om te zetten in hoop voor de toekomst.”
Nelson Mandela


Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Het Leger des Heils gelooft in kansen voor iedereen, omdat iedereen ertoe doet. De organisatie
werkt aan herstel van het gewone leven voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Een doel dat wij een warm hart toedragen. Op deze pagina kun je meer lezen over de exacte invulling van de actie.

Alle goeds en liefde gewenst op weg naar Pasen.

Namens alle medewerkers en vrijwilligers van Dominicanenklooster Huissen


Compassie in actie

De jaarlijkse vastenactie van Dominicanenklooster Huissen heeft als doel mensen te steunen die zich in onze samenleving in een kwetsbare positie bevinden. Dit jaar willen we bijdragen aan een veldwerkproject van het Legers des Heils, namelijk de soepfiets in Arnhem.