bezinning, bezieling, beweging

Vanuit beweging, verbinding creëren

Ieder mens is in beweging. Voor organisaties en daar waar mensen samenwerken is dat niet anders. Organisaties zijn constant aan het bewegen door veranderingen, nieuwe ontwikkelingen, reorganisaties en bezuinigingen. Dat kan op diverse vlakken voor de nodige beweging zorgen. Mensen herkennen, omarmen processen en zien het als een uitdaging of het creëren van kansen. Daarnaast kan het ook als lastig of als mogelijke bedreiging ervaren worden. Grote veranderingen vergen vaak het nodige van medewerkers en managers op de werkvloer. Een ieder herkent processen waar je je moeilijk mee lijkt te kunnen conformeren. Juist dan is het zoeken naar mogelijkheden, een andere manier van kijken als meebewegen belangrijk.

Werkflow en teamspirit
Je eigen flow ervaren geeft energie. En met elkaar als collega’s ergens voor gaan is een belangrijk gegeven om werkplezier te ervaren.
Bovenal ook dat teamspirit gecreëerd wordt. Het is belangrijk dat te midden van verandering je weet wat er onder collega’s leeft en hoe dingen ervaren worden.

Het gehoord en gezien worden als mens en collega is belangrijk. Verbindingen ervaren en eventuele complexe processen kunnen een plaats krijgen. Bijvoorbeeld wat bindt ons uit het verleden en leidt ons naar de toekomst? Het samen opnieuw beleven van gebeurtenissen, de historie van de organisatie en eigen rol, kunnen een krachtig middel zijn tot binding. En daar waar mensen zich verbonden voelen ontstaat energie.

Kansen creëren & beweging
Vanuit mijn eigen ondernemerschap ben ik sinds 1999 actief met opdrachten in maatschappelijke organisaties, het onderwijs, bedrijfsleven en overheden. Kansen creëren en zien en ergens voor gaan is daarbij belangrijk. Deze ervaring neem ik mee naar mijn opdrachtgevers. Het helder krijgen van de vraag en doelstelling, alsmede het proces van voorbereiding stem ik zorgvuldig af. Ik ga op zoek naar verrassende inhoudelijke werkvormen die tot grote resultaten kunnen leiden.

Theater en kunst als middel kunnen werkelijke verandering realiseren; bruggen slaan tussen hoofd en hart, organisatie en individu. Het kan er tevens voor zorgen dat er ervaren wordt hoe er individueel én in teamverband inspirerende oplossingen gevonden kunnen worden.

Theaterwerkvormen en kunst als middel tot verandering
De theaterspelvormen, inzet van diverse kunst disciplines, diverse werkvormen en gesprekken vormen met elkaar een verrassend geheel. Een proces van ‘onderzoeken’ tot ‘vernieuwen’ in zeven stappen tot uiteindelijk ‘ankeren’, met oog op de toekomst. Verbinding is daarbij essentieel.

Een voorbeeld; Een organisatie dag die ik voor het bedrijf DSM verzorgde. Een teamdag waarin twee teams vanuit het ervaren, één team moest worden.  Met ruimte voor ieder zijn eigen ‘verhaal’ vanuit het verleden in het veranderingsproces om samen op zoek te gaan naar verbindingen gericht op de toekomst. Een nieuwe gedeelde slogan als eindresultaat. Of het programma op maat voor medewerkers van een maatschappelijke organisatie rondom afstemmen, communiceren m.b.t. de toekomst.

Een deelnemer van een meerdaagse die ik in het Klooster had verzorgd schreef het volgende: “Henriëtte is een professionele en bevlogen inspirator die mensen in verbinding brengt met zichzelf en met elkaar.  Juist haar benadering en actieve vernieuwende werkvormen onderscheiden haar van de vele bedrijven die opleidingen verzorgen. Zij laat je, zonder enig oordeel, excelleren vanuit je eigen kracht. Vanuit mijn rollen in het bedrijfsleven heb ik veel cursussen gevolgd maar weinig hiervan staan zo dicht bij mijzelf als deze manier van werken.”

Een ander schreef vanuit het klooster; “Er worden duidelijke kaders aangegeven en de verrassende werkvormen maakten mij los van mijn cognitie waardoor ik beweging en nieuwe inzichten ervaar.” Juist de setting creëren waarbij de deelnemers kunnen en durven experimenteren ervaar ik als belangrijk. Het zorgt voor beweging.

Storytelling in zakelijk perspectief
Ook verhalen kunnen veranderingsprocessen goed ondersteunen en gebruik ik graag. Een reis door de tijd maken, toekomstige veranderingen voor mensen persoonlijk of in organisaties of reeds genomen beslissingen plaatsen en verbeelden. Verhalen: ontmoetingen over verleden, heden en toekomst. Storytelling als verbinding en om een metaforisch toekomst beeld  te creëren. Een deelnemer verwoordde; “het is ervaringsgericht en geeft zeer goede handvatten voor de toekomst. Ik heb hier veel aan voor mijn werk. Het laat je een grotere stap zetten.”

Informeren, binden en richting geven
Ieders verhaal heeft haar betekenis voor de organisatie en betekenis voor de medewerker zelf. De verhalen leggen de belangrijkste bagage uit het verleden vast en er kunnen uitstekende aanknopingspunten uit voort vloeien voor een communicatieplan of veranderingsproces.

Wat bindt ons eigenlijk uit het verleden en leidt ons naar de toekomst? Het samen opnieuw beleven van markante gebeurtenissen kunnen een krachtig middel zijn tot binding. Er ontstaat erkenning als er naar het verhaal van collega’s geluisterd wordt. Men voelt zich gehoord. Maar ook het met elkaar maken van nieuwe beelden geeft een belangrijke impuls aan het saamhorigheidsgevoel en het verantwoordelijkheidsbesef dat ieder heeft bij de toekomst. Met aandacht voor elkaar, waardoor mensen elkaar raken met hún verhaal van de toekomst. Door het gezamenlijk bouwen aan verhalen en beelden wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw perspectief. Er kan een nieuw vertrekpunt ontstaan en het appelleert aan de gevoelswaarde van het gezamenlijk creëren en richting geven. Het verbindt collega’s onderling.

Gepassioneerd werken
Werken met plezier is mijn uitgangspunt. Inspirerende oplossingen zoeken samen met de deelnemers. Dit vraagt, net als het deelnemen aan het veranderingsproces in organisaties, om durven fantaseren. Fantaseren is loslaten, associaties durven maken. Creatief zijn en ‘durf’ aanboren vraagt om vertrouwen en onderling respect. Deze sfeer vormt het uitgangspunt van mijn programma’s in veranderingstrajecten. De kracht ligt in het zorgvuldig proces, verrassende werkvormen gericht op in beweging komen en verbinding ervaren, kijken naar mogelijkheden en kunnen overzien van complexe processen.


Henriëtte de Graaf begeleidt regelmatig workshops in Klooster Huissen. Haar kracht ligt in het kijken naar mogelijkheden, verrassende werkvormen en het kunnen overzien van complexe processen, waarbij verbinding belangrijk is. Zij heeft de Master ‘Methodiek, Beleid en Innovatie’, de HBO Welzijnswerkopleiding en een Theaterregie opleiding afgerond. Haar opdrachtgevers binnen maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven, overheden en het (beroeps-) onderwijs. Meer over Henriette. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *