bezinning, bezieling, beweging

Van zoete aardbeien en een ijsberg

Zingeving is een werkwoord

Al bijna tien jaar weet zorginstelling ‘Liemerij’ uit Zevenaar de weg naar Huissen te vinden. In ons klooster vinden zij regelmatig onderdak voor inspiratie, overleg, training, coaching en ontmoeting.

‘Het was de plek die ons zo aansprak’, vertelt Paola Peters, bestuurder van Liemerije. ‘We waren op zoek naar een ruimte voor de opstart van een ontwikkelprogramma, een training voor leidinggevenden binnen de toenmalige zorginstelling. We noemden dat programma “de zoete aardbei”. Naast gespreksvaardigheden ging het ook over: weten op basis van ervaringen. We merkten dat het in onze programma’s steeds meer over verdieping ging.’

Van meet af liep ook Niels Drabbe mee, als coach en trainer, in de ontwikkelingen binnen Liemerije.. ‘Er ontstond  als het ware een nieuwe visie op verdieping binnen ons werk’, vult Drabbe aan, ‘het persoonlijke ging steeds meer een rol spelen’

De aanleiding om dit traject te starten was een megagrote reorganisatie in 2007.‘Een enorme klus waarvan we konden zeggen dat we het goed gedaan hadden. Dachten we….’. Even is het stil, dan vervolgt Paola: ‘Op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje van een medewerker. Uit dit gesprek bleek dat wij bij die hele reorganisatie niet hadden geluisterd naar wat er werkelijk leefde en speelde. Dat was een grote schok. We realiseerden ons dat er absoluut geen sprake was van verbinding. Vanaf dat moment dacht: dit moet anders, dit kan anders!’

Binnen de organisatie, die inmiddels een zevental locaties kent, werd begonnen met diverse teambijeenkomsten. Allemaal vertrekkende vanuit de vraag: hoe kunnen wij optimale zorg bieden, waarbij het gaat om de cliënt, maar tegelijkertijd ook om de medewerker? ‘Goed – beter – best werd de slogan’, vertelt Paola. Er werd, vooral in het begin, gewerkt aan het ‘wij’. In belangrijke mate gold dat voor de verhoudingen tussen leidinggevenden en de mensen op de werkvloer en binnen teams. Verbindingen zoeken, verbindingen leggen, verbindingen tot stand brengen. Hoe kom je met elkaar in gesprek, hoe breng je gesprekken tot stand. Niels gebruikt graag de metafoor van de ijsberg. ‘We merkten dat een deel van dat wij zichtbaar was, maar een groot deel ook niet. Angsten bijvoorbeeld, en bepaalde gevoelens. De moeite om werkelijk met elkaar te kunnen communiceren. Vertrouwen geven en vertrouwen ontvangen. Dat alles bleef te veel onder water’. Langzaam maar zeker ontstond, ook door de ruimte van gelijkwaardigheid, de beleving van het ‘wij’.

Er is in dit traject hard gewerkt. De teams ontdekten kwaliteiten die werden herkend als kernkwaliteiten. Er ontstond bewustwording. Hoe werken wij, hoe willen wij werken? ‘Bij dat “wij” voegde zich het “ik”’, vertelt Paola. ‘Het ik wordt aangesproken, uitgedaagd, wil gezien en gehoord worden’. Dat bleek een voorwaarde om ook binnen teamverband, binnen dat ‘wij’ goed te kunnen functioneren. En op de werkvloer. ‘Als je kwetsbare ouderen wil zien, moet je zelf gezien worden’, aldus Paola. De kernkwaliteiten “goed doen, gewoon doen en samen doen vormen sinds 2012 de kompas binnen Liemerije.

In de afgelopen jaren is er behoorlijk wat bereikt binnen Liemerije. Er is een nieuwe, andere cultuur ontstaan. ‘En daar zijn we best trots op.’ ‘We zijn voortdurend op zoek naar goed leiderschap, zowel bij de leidinggevenden als bij de mensen op de werkvloer. Daarnaast is stilstaan en de dialoog met elkaar gaan erg belangrijk. Sturing kunnen bieden aan je emoties, je gevoelens, je beleving. Die sturing heb je nodig om professioneel te kunnen werken.’ Het kan niet anders of je zult spanningsvelden tegenkomen. Maar spanningsvelden kunnen krachtbronnen worden. Maar alleen wanneer ze daadwerkelijk aangeraakt worden.

Wanneer het gaat over zingeving in de zorg blijkt als snel dat zowel voor Paola als voor Niels de zorg niet kán zonder zingeving. ‘Zingeving is een werkwoord’ zeggen ze, ‘een voorwaarde om goede zorg te bieden’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *