bezinning, bezieling, beweging

Schillebeeckx

God laten gebeuren

Als Vlaamse theoloog werd ik in Leuven al in mijn eerste cursus dogmatiek ingeleid in het denken van de Vlaams-Nederlandse dominicaan Edward Schillebeeckx (1914-2009). Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik

Standbeeld voor de onbekende dominicaan

Christen word je vanwege Jezus van Nazareth, franciscaan vanwege de persoonlijkheid van Franciscus van Assisi. Maar dominicaan word je niet vanwege de persoon van Dominicus, stelt Arjan Broers. ‘Het is