bezinning, bezieling, beweging

Hein Stufkens

Hoe drie leerlingen van de rabbi het Licht zagen

Op een stralende morgen besloot de rabbi een berg op te gaan om te bidden. Het leek wel alsof je daar dichter bij God was dan in het dal. Al