bezinning, bezieling, beweging

Samir was welkom

Eigenlijk was de vraag van Samir wel begrijpelijk: of het écht de bedoeling was dat hij als moslim deel ging nemen aan een retraite over christelijk onderwijs, nota bene in een klooster! Samen met collega-docenten was hij door zijn schoolorganisatie in Rotterdam uitgenodigd voor een 24-uurs bijeenkomst met de dubbelzinnige titel ‘Zin in Onderwijs’. Om met elkaar na te denken over hoe je in 2018 vorm en inhoud kunt geven aan de christelijke identiteit van je school. Of beter: aan goed geïnspireerd onderwijs, ook als de meerderheid van zowel docenten als leerlingen niet of nauwelijks meer geworteld is in de christelijke traditie.

Samir was welkom in Huissen. Net als zijn 13 meer, minder of helemaal niet gelovige collega’s van andere christelijke scholen voor voortgezet onderwijs in het Rotterdamse. Onderwijsmensen met grote harten voor leerlingen, werkzaam op scholen die ‘Zin in Onderwijs’ belangrijk vinden. Maar die ook worstelen met een hoge werkdruk en een prestatiecultuur die nauwelijks ruimte laat voor de belangrijke vragen in het leven. Om leerlingen te helpen wortelen in eigen cultuur of religie, maar ook in de diversiteit van de school als gemeenschap. Om mooie mensen te worden ‘aan elkaar’ en vleugels te krijgen voor de toekomst.

De retraite werd door werkelijk iedereen als een cadeau ontvangen en stapje voor stap uitgepakt, beleefd en genoten. Er ontvouwde zich een veelkleurige palet van persoonlijke verhalen, ontroerende passie en nieuwe moed om met Zin in ieders onderwijs aan de slag te gaan.

Het klooster als ‘conferentieplek’ bleek daarin verrassend genoeg een ruimte scheppende oase vol betekenis.

Zo eindigde de rondleiding in een opdracht om de vier belangrijkste ruimtes in het klooster te ‘vertalen’ naar ieders school: op welke manier geven wíj aandacht aan vieren (kapel), ontspannen (recreatieruimte) en delen (refter)? En wat is eigenlijk onze visie op het leerproces (bibliotheek)?

Daarmee bleek het ook in 2018 mogelijk om in alle diversiteit te putten ‘uit eigen bron’, de christelijke traditie waarin al deze scholen staan. Dat werd versterkt door een pedagogische lezing van een genezingsverhaal in het Nieuwe Testament, dat niet noodzakelijkerwijs tot geloof maar tot mimesis uitdaagde: nabootsing. Om licht te zijn, dat aanstoot, aanraakt. Uit welke traditie dan ook. Want ook dat inzicht ontspon zich: dat we verder mogen gaan dan tolereren.

Dat er kracht ligt in het accepteren en omarmen van de ander, hoe verschillend en weerbarstig ook. Dat we ieder welkom mogen heten omdát we christelijke scholen zijn en niet desondanks. Omdat we inclusief willen zijn.

Ook Samir heeft het goed gehad, heeft zich welkom gevoeld. Hij was een verrijking, net als ieder ander. ‘Ik ben erachter gekomen dat aandacht voor elkaars leven, passie en vreugde geen verloren tijd is, maar inspirerende rijkdom’, schreef iemand na afloop. ‘Dat neem ik mee naar mijn school en naar de klas’. Een ander: ‘De ‘c’ van onze christelijke scholen staat misschien wel het meest voor compassie en het is de compassie die verbindt.’

Goed en geïnspireerd onderwijs gaat om het ontsteken van een vuur, niet om het vullen van een emmer. Dat gold ook voor deze retraite en misschien ook wel voor deze kersttijd. Een aanmoediging om ons eigen licht te ontsteken aan het Licht dat gekomen is en anderen aan te stoten. Opdat het lichter wordt in onze veelkleurige maatschappij, die wel wat licht kan gebruiken.


Pim KalkmanPBS-coach en meedenker inspirerend onderwijs

Werken met zin en ziel maakt je authentiek en krachtig. Dat geldt voor individuen, instellingen, teams en organisaties. Dominicanenklooster Huissen wil mensen en organisaties stimuleren om te werken met zin en ziel. Daardoor krijgen beiden de kans om te groeien en tot volle bloei te komen. Met uiteindelijk doel een betere wereld, een mooiere maatschappij. 

Sinds lange tijd begeleidt het Dominicanenklooster Huissen mensen en organisaties bij het werken met zin en ziel. Het gaat daarbij om het vinden van de juiste balans van hoofd, hart en ziel in het werk, om de interactie tussen collega’s en organisatie-onderdelen. Meer informatie over de mogelijkheden kunt u vinden op de website. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *