bezinning, bezieling, beweging

Online retraite met Henk Jongerius: 4e zondag van de advent: Toekomst

In de aanloop naar Kerst zal Henk Jongerius elke adventszondag een online miniretraite verzorgen gewijd aan de thema’s verlangen, wachten, uitzien en toekomst. Aan de hand van psalmvertalingen van Huub Oosterhuis en met prachtige adventsmuziek wordt u meegenomen in deze periode van wachten en uitzien naar het feest van het Licht.

De 4e zondag spreekt Henk Jongerius over Toekomst

Video door Misha Beliën, www.mishabelien.nl

Muziek: Temps de L’Avent – Rorate Caeli

Hemelen, dauwt uit de hoge,
wolken regent de Gerechte!

Troost, troost mijn volk,
want weldra komt uw redder en koning!
Hoelang laat ge u verteren door droefheid?
Ik kom u redden, vrees niet,
want ik ben jullie redder, Heer en God.
de Heilige van Israël, uw Herder, uw Verlosser!

Muziek: Temps de L’Avent – Béni soit le Seigneur qui vient!

Gezegend de Heer die komt!

Een ster komt op uit Jakob,
een scepter rijst op uit Israël.
Een die uit Jakob komt, zal heersen,
hij verdelgt wie ontsnapte uit de stad.

Een naam staat geschreven op zijn mantel:
Koning der koningen en Heer der heren

En uit u, Bethlehem, land van Juda,
uit u zal de herder van uw volk komen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *