bezinning, bezieling, beweging

Online retraite met Henk Jongerius – 1e zondag van de Advent: Verlangen

In de aanloop naar Kerst verzorgt Henk Jongerius elke adventszondag een online miniretraite, gewijd aan de thema’s Verlangen, Wachten, Uitzien en Toekomst. Aan de hand van psalmvertalingen van Huub Oosterhuis en met prachtige adventsmuziek wordt u meegenomen in deze periode van wachten en uitzien naar het feest van het Licht.

Antifoon:

Naar U, mijn God, blijf ik verlangen,

Gij zult mijn dorst naar leven stillen.

God, mijn God zijt Gij,

Ik zoek U al hij het ochtendgloren.

Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart 

als dorre akkers naar regen.

Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont, 

beschouw ik uw macht en uw glorie.

Meer waard dan het leven is mij uw genade, * 

mijn mond verkondigt uw lof.

Ik zal U prijzen zolang ik leef,
mijn handen uitstrekken naar U.

Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs, 

mijn mond zal U jubelend danken.

Wanneer ik op mijn bed aan U denk,
dan blijf ik wakend over U peinzen.

Want Gij zijt altijd mijn beschermer geweest,

ik koester mij onder uw vleugels.

Met heel mijn hart houd ik vast aan U, 

het is uw hand die mij steunt.

Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest,

Nu en altijd en tot in eeuwigheid. Amen

Antifoon:

Naar U, mijn God, blijf ik verlangen,

Gij zult mijn dorst naar leven stillen.

De meditatie eindigt met:

Vervul ons verlangen 

naar vrede op aarde, 

zend ons uw Adem 

en wil ons bewaren.

Vervul ons verlangen 

uw mensen te worden, 

roep onze namen, 

verzoen onze zonden

Vervul ons verlangen 

naar liefde en leven, 

keer onze harten 

om haat te vergeven.

Vervul ons verlangen 

naar vriendschap en vrijheid: 

oorlog ten einde, 

verdwenen de broodnijd.

De muziek is van de CD ‘In uw vrede’ met muziek van André Gouzes, gezongen door Capella Phos Hilaron.

Video door Misha Beiën, https://mishabelien.nl/

Reacties (2):

  1. Henk Streng

    7 december 2020 at 17:58

    Wat mooi dat in onze Nederlandse taal de woorden ontplooien en voltooien op elkaar rijmen.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *