bezinning, bezieling, beweging

Leven in de aanwezigheid van God – Online mini retraite met Henk Jongerius

Henk Jongerius spreekt over ‘Leven in de aanwezigheid van God’ . Hij gebruikt onderstaand gedicht van Guido Gezelle als basis en spreekt over liefde, over bidden en over het ervaren van je eigen  diepte.

Bekijk hier de video van de online retraite

Gij badt op enen berg

Gij badt op enen berg alleen,

en… Jesu, ik en vind er geen

waar ‘k hoog genoeg kan klimmen

om U alleen te vinden:

de wereld wilt mij achterna,

alwaar ik ga

of sta

of ooit mijn ogen sla;

en arm als ik en is er geen;

geen een,

die nood hebbe en niet klagen kan;

die honger, en niet vragen kan;

die pijne, en niet gewagen kan

hoe zeer het doet!

o Leert mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden moet!

Guido GezelleWanneer geen ander woord mij rest

Wanneer geen ander woord mij rest,

mijn levensdorst niet wordt gelest,

roep ik tot u, noem ik uw Naam:

ontsteekt gij licht in mijn bestaan?

Wanneer het donkert om mij heen,

verlatenheid mij maakt alleen,

weet ik geen ander woord dan ‘God’

dat roept om uitzicht in mijn lot.

Zij Gij het die mijn roepen hoort

wanneer mijn adem wordt gesmoord,

maakt Gij het helder in mijn nacht

dat ik niet ijdel op u wacht?

O morgenrood dat mensen stil

vertrouwen in u geven wil:

laat u niet wachten, schijn op mij,

dat ik heradem, nieuw en vrij!

Naar Psalm 130

Henk Jongerius