bezinning, bezieling, beweging

Keuze tussen angst en liefde

In de krant las ik de ervaring van een spoedeisende hulp arts die een patiënt angstig naar haar zag kijken. Zij zag de angst in zijn ogen en ook een traan. Dat raakte haar en ook haar collega’s. ‘Als er zoiets gebeurt dan zijn we hier op de spoedeisende hulp ontzettend lief voor elkaar’, zei ze. Angst en compassie gaan samen.

Angst vraagt om liefde als antwoord.

Dit actuele bericht toont de vreselijke werkelijkheid van het thans geheel ontregelde leven. Je kunt het ook zien als een spontane cursus in wonderen. Die bekende cursus leert dat er twee fundamentele emoties zijn: angst en liefde. Op elk moment in ons leven kunnen we kiezen tussen die twee. Als iemand ons aanvalt, kan dat als een uiting van angst worden gezien, maar evenzeer als een roep om liefde. Wanneer we in staat zijn om zo naar de verwijten, boosheid en het geweld van anderen te kijken, kunnen we er met liefde en compassie op reageren in plaats van met een tegenaanval. Achter alle angst zit liefde. Angst vraagt om transformatie in liefde. Dat vraagt om oefening. Deze verwarrende tijd nodigt ons hiertoe uit.  

Het is een keuze je te laten leiden door angst of liefde.

In essentie zijn wij liefde. Alles is doortrokken van liefde. Die verbindt en draagt ons. Je kunt je voor deze dimensie openstellen door tijd voor jezelf te nemen, zonder afleiding. Blijf dicht bij jezelf, blijf geaard, in je lijf, geef je adem ruimte. Wees als het oog in een orkaan. Zoek behulpzame meditaties. Hier vind je een meditatie om te aarden.

En als je dicht bij jezelf bent, blijf dat dan. Laat je niet gek maken door het vele nieuws. Je kunt de hele dag nieuwsuitzendingen volgen, dat trekt je omlaag, verwart en maakt alles zwaar. Dat is kiezen voor angst. Je kunt je afvragen of die keuze jou helpt. Je kunt ook twee keer per dag teletekst raadplegen. Dat nieuws is neutraal, niet beladen en je wordt toch voldoende geïnformeerd. Dan hou je tijd over om het leven lichter te maken. Visualiseer dat er licht om je heen is, veel en helder licht, zodat duisternis geen vat op je krijgt. Sluit je ogen en absorbeer het licht, inhaleer het. Vul jezelf met het heldere, witte licht van de zon. Dat zal helend werken en rust geven. Laat je niet besmetten door het angstvirus, wat groter lijkt dan het coronavirus en kies voor liefde en licht als medicijn.


Ton Roumen is een ervaren coach, retraiteleider en spreker. Hij publiceert boeken en artikelen over spirituele thema’s. Op de blogsite van het Dominicanen Klooster Huissen kunt u diverse online retraites terugkijken, waaronder die van Ton Roumen. Via de nieuwsbrief  van Klooster Huissen blijft u op de hoogte van de aankomende gratis online retraites.  
Meer informatie over Ton Roumen is hier te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *