bezinning, bezieling, beweging

Het leven nodigt je voortdurend uit

Het leven nodigt je voortdurend uit om dichter bij jezelf en anderen te komen

Heb jij weleens gevoeld dat je het roer in je leven om wilde gooien? Of misschien om móest gooien? In deze woorden uit het lied van Stef Bos klinkt de onontkoombaarheid door van de werkelijkheid die constant verandert. Een werkelijkheid die ons steeds welkom heet én uitdaagt. Voor sommige veranderingen kies je zelf, maar minstens zo vaak brengt het leven veranderingen op je pad waar je niet voor gekozen hebt. Je hebt je daartoe te verhouden, of je dat nu wilt of niet. Maar hoe doe je dat?

Het roer moet om
Het onverzinbare verzinnen
Het onbenoembare benoemen
Het onverklaarbare verklaren
En altijd blijven zoeken
Voorbij de grens
Van wat wij denken
Voorbij de grens
Van wie wij zijn
Voorbij onszelf
En wat we kennen
Een and’re wereld
Een nieuwe tijd

Stef Bos – Het roer moet om (2018)

Hoe geef je een nieuwe werkelijkheid vorm wanneer het leven je daartoe uitdaagt?

Deze vraag nodigt uit om diep in onszelf op zoek te gaan naar onze innerlijke krachtbron. Door af te dalen in jezelf en te voelen welke bron er in jou te vinden is, wordt – een deel van – het antwoord op deze vraag zichtbaar.

In de loop van je leven bouw je aan deze innerlijke bron. Je voedt hem door te leren van de ervaringen en gebeurtenissen die op je pad komen. De vreugde en de pijn die je gaandeweg tegenkomt vormen je. Maken je mens. In contact met anderen die je op je levensweg ontmoet – ouders, verzorgers, broers, zussen, neven, nichten, vrienden en collega’s – geef je betekenis aan de gebeurtenissen. Zij steunen je en dagen je uit.

We worden in het leven regelmatig op de proef gesteld. Soms zelfs zodanig dat je je uit het lood geslagen voelt en je tijdelijk de toegang tot je innerlijke bron verliest. ‘Wie ben ik nu midden in deze storm die me uit koers brengt?’ Door uit te reiken naar mensen om je heen, kunnen ze je tot steun zijn. Een anker. En wanneer de storm weer is gaan liggen, heb je een keuze: doorgaan op de weg waarop je je bevond of een andere koers kiezen.

Het kiezen van een andere koers, vraagt om te leren van de storm. Wat gebeurde er? Wat deed je? Wat ontdekte je over jezelf? Hoe ga je deze lessen meenemen naar de toekomst? Dit leren doe je in verbinding met anderen, door je te laten bevragen, te reflecteren en hetgeen je leert vervolgens te integreren in je dagelijks leven. Dat kost tijd en zal gaan met vallen en opstaan. Maar steeds puttend uit je eigen innerlijke kracht en gebruikmakend van de steun, aanmoediging en uitdaging van anderen in je leven.

‘Onze pijnlijke ervaringen zijn geen blok aan het been: ze zijn een geschenk. Ze geven ons perspectief en betekenis, een mogelijkheid voor ons om te ontdekken wat onze unieke roeping en onze kracht is.’

Dr. Edith Eva Eger – auteur van ‘De Keuze’ en ‘Het Geschenk’

Wanneer je na verloop van tijd ervaart dat wat je overkwam, geïntegreerd is in je leven, doet het leven vaak een nieuwe uitnodiging: wie ben je dan nu in deze nieuwe werkelijkheid? En wat betekent dat voor wat je in de wereld in beweging wilt brengen? Een vraag van roeping. Roeping is de ultieme vraag die verbonden is met onze identiteit enerzijds, wie je bent, en datgene je in beweging wilt brengen anderzijds. Het kennen en leven van onze roeping vormt een diepe innerlijke krachtbron die leidt naar een vreugdevol leven in alle rollen die we vervullen.

In de programma’s van De School voor Transitie nemen we je mee op reis om tot de volle vreugde van het leven te komen en je roeping te leven. Je bent bereid je kwetsbaar op te stellen, je te laten bevragen op de uitdagende thema’s van je leven en je bent nieuwsgierig naar de ervaringen van andere mensen om zo het beste in jezelf en anderen naar boven te brengen.

Voor iedereen die persoonlijk of professioneel met een (ingrijpende) verandering te maken heeft en dit wil integreren in zijn/haar leven hebben wij het intensieve weekprogramma Het beste moet nog komen. Je gaat op zoek naar een antwoord op de fundamentele vraag: wat is mijn roeping en hoe leef ik die? Anders verwoord: hoe geef ik betekenis aan verandering in mijn leven en maak ik groei mogelijk?

In onze workshops Leiden vanuit vrouwelijke kracht en Leiden vanuit mannelijke kracht zoeken we naar die stille, maar zekere kracht die in jou aanwezig is en dagen we je uit om te onderzoeken op welke vlakken jij jezelf gevangenhoudt en waar je van los wilt breken op weg naar een nog vreugdevoller leven.

Het roer moet om. Het leven doet jou voortdurend die uitnodiging. Een uitnodiging die je soms dankbaar aanneemt omdat er een verlangen in je is aangewakkerd om het anders te doen en soms simpelweg omdat de omstandigheden je ertoe dwingen. In elk geval mag je voortdurend blijven bewegen. Bewegen tussen het bekende en het onbekende. Voorbij wat je kent. In vertrouwen dat deze reis je steeds dichter bij jezelf en de ander brengt.

Reis je mee?


Klaartje van Gasteren en Marnix Reijmerink zijn Partner bij De School voor Transitie. Een herberg voor mensen en organisaties die vorm willen geven aan werkelijke verandering.