bezinning, bezieling, beweging

Geaarde Spiritualiteit

‘Waarheen je ook gaat, ga met heel je hart’

Vanaf het einde van de vorige eeuw is de belangstelling voor spiritualiteit gegroeid. Ook ik ben een kind van mijn tijd en deel in die tijdgeest. Mijn spirituele zoektocht voerde mij naar het Westen én het Oosten. Een rijkdom aan contemplatieve inzichten vond ik in de westerse kloostertradities, meditatieve methodieken in het Oosten. Als zoeker sta ik niet alleen. Wie is er tegenwoordig niet op zoek naar geluk, naar zin? De afnemende invloed van de institutionele religie motiveert ons hiertoe. Kan spiritualiteit daarbij helpen? We denken dat spiritualiteit zweverig en mentaal is. Maar dat is niet zo. Ze vraagt juist om een aarde element. Als dat ontbreekt is de opvatting ervan beperkt en gemankeerd – zweverig inderdaad. Het aarde element vormt een vitaal onderdeel van spiritualiteit, van het leven. Het helpt je te veranderen. Want spiritualiteit is een weg van verandering, een weg naar onze oorsprong, naar onszelf, naar God. Zo’n verandering vraagt om een stevig, aards fundament. Anders kunnen onze dromen niet uitkomen.

Geaarde spiritualiteit is daarmee een realistische vorm van spiritualiteit. Ze geeft antwoord op de vraag hoe we ons verhouden tot de alledaagse realiteit, met alle weerbarstigheden, ongerijmdheden, strijd en pijn. Het is een vorm van spiritualiteit waarin ook ons lichaam een rol speelt. Waarin we oog hebben voor de signalen van het lichaam, er goed voor zorgen, en een houding van eerbied voor onszelf aannemen. Geaarde spiritualiteit betekent ook dat emoties worden onderkend en dat we deze voelen en uiten. Voor het tonen van affectie is bovendien het hart nodig. Ook dat hoort wezenlijk bij spiritualiteit. We kunnen dan spreken van een humane spiritualiteit: aards én menselijk. Op die weg kunnen de woorden van Confucius tot klank komen: ‘Waarheen je ook gaat, ga met heel je hart’.


Ton Roumen is een ervaren coach, retraiteleider en spreker. Hij publiceert boeken en artikelen over spirituele thema’s. Zijn laatste boek: Omarm jezelf. Over onderwerpen die hij in zijn boek aansnijdt verzorgt hij regelmatig retraites, seminars en lezingen.

Op de blogsite van het Dominicanen Klooster Huissen kunt u diverse online retraites terugkijken, waaronder die van Ton Roumen. Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de aankomende gratis online retraites van Ton en andere retraite begeleiders.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *