bezinning, bezieling, beweging

De gulden regel

De Veertigdagentijd is de periode van Aswoensdag tot Pasen. Van oudsher is dit een tijd van bezinning en solidariteit. Je staat wat vaker stil bij mensen die het minder goed hebben dan jij. Het gaat niet alleen om vasten, maar ook om het delen van liefde en zorg. Door samen goed te doen, maken we de wereld een beetje mooier en laten we zien waar het in de veertigdagentijd echt om draait: compassie. Op deze pagina lees je hier meer over. In deze blog deelt Aalt Bakker, directeur van het Dominicanenklooster Huissen zijn visie op dit onderwerp.

Als ik stil sta bij het begrip compassie, komt de guldenregel bij me boven. “Behandel anderen zoals je door anderen behandeld wilt worden” of “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.” Een prachtige universele leefregel die uitblinkt in eenvoud. Mooi hoe de regel bij onszelf begint. Niet eerst de ander die iets moet doen wat ons past. Die gulden regel doet volgens mij een appèl op ons om hulp te bieden aan wie hulp nodig heeft. En ook om te werken aan meer structurele oplossingen om het leed te verminderen. Compassie raakt voor mij ook aan het gebod “God en je naaste liefhebben als jezelf“. Dat is nogal wat nietwaar?

Alleen al het liefhebben van onszelf zoals we zijn, met al onze kwaliteiten en rariteiten, is al een kunst. En wie is onze naaste? Laten we daarbij niet in grenzen of uitsluitingen denken. Kunnen we elke hulpbehoevende die ons pad kruist zien als onze naaste? Ik hoop dat de guldenregel ons oproept om compassie te voelen en daadwerkelijk te tonen. Laten we, ook al lijkt het soms tegen beter weten in, blijven geloven in liefde en ook compassie laten zien in het groot en het klein. Dat we ons laten raken en nabij en solidair zijn met onze naasten.

Zo moge het zijn!

– Aalt


Compassie in actie

De jaarlijkse vastenactie van Dominicanenklooster Huissen heeft als doel mensen te steunen die zich in onze samenleving in een kwetsbare positie bevinden. Dit jaar willen we bijdragen aan een veldwerkproject van het Leger des Heils, namelijk de soepfiets in Arnhem.