bezinning, bezieling, beweging

Betrouwbaar duurt het langst

Het is iedere keer weer een feestje: een uurtje zingen met de deelnemers van Stichting Kruispunt uit Arnhem.

We zingen eenvoudige ‘mopjes’, een enkele canon en maken samen klanken. We geven ruimte aan ieders stem, hoe die ook klinkt. Je stem mag gehoord worden. Dit zanguurtje is een onderdeel van een programma dat de Stichting Kruispunt in samenwerking met het Dominicanenklooster heeft opgezet. Daarnaast wordt onder leiding van Gitta Nieuwenburg geschilderd, is er ruimte voor ontmoeting, gesprek en meditatie. En dat alles onder begeleiding van twee gepassioneerde pastores: Connie Vliek en Anton Metske.

Connie: “Kruispunt is twintig jaar geleden opgericht door een predikant. Hij vond het noodzakelijk dat er pastoraat geboden werd aan drugsgebruikers en aan daklozen in de stad Arnhem. Op dit moment bestaat 10 procent uit daklozen, de rest noemen wij thuislozen: mensen met weinig of geen sociaal netwerk, maar wel onderdak. Zes dagen in de week zijn we zowel ’s morgens als ’s avonds open. In de avond wordt er een maaltijd gekookt door een team van vrijwilligers. Zij verzorgen ook de ontvangst in de ochtend, tijdens de inloop.”

De twee pastores zijn dagelijks aanwezig voor pastoraat en gesprekken. Daarnaast bezoeken zij de mensen thuis, in de afkickcentra, het ziekenhuis of de PI. Waar nodig gaan zij mee naar diverse instanties en zijn desgevraagd aanwezig bij de hulpverleningsgesprekken. Een vorm van pastoraat dat reisgenoot wil zijn. “Inderdaad”, vertelt Connie, we lopen samen met de bezoekers een eindje op. Er is een grote kwetsbaarheid onder hen. We proberen een steuntje in de rug te zijn, er te zijn bij vreugde en verdriet, bij tegenslagen. Onze samenleving zal misschien denken dat dit zinloos is en geen perspectief biedt voor de toekomst – het zal zo zijn, maar wij blijven naast de mensen staan. Wij geloven in deze mensen”
Ons gesprek wordt onderbroken door een van de deelnemers: ‘Gaan we nu zingen?’ Ze kijkt me aan met een grote glimlach. ‘Ja, we gaan nú zingen!’.


Stichting Kruispunt in Arnhem is een kleine oecumenische organisatie voor de zwaksten in de samenleving, mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, volstrekt eenzaam zijn of niet in staat zijn hun leven in te richten. 

Afbeelding Gitta Nieuwenburg, titel: Kruispunt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *