bezinning, bezieling, beweging

In deze dagen

In deze dagen wanneer zoveel zinsdelen in hoofden spelen met dood, leven in flarden, snel en raak, en zo wisselend dat ik er geen draad meer aan kan binden om