bezinning, bezieling, beweging

Wie zorgt er voor de helpers

Het lijkt wel of de wereld steeds meer wordt opgedeeld in mensen die hulp nodig hebben en mensen die die hulp geven. Onze prestatiemaatschappij jaagt veel dertigers en veertigers over

Over schuld en vergeving

Mijn geweten omvat een set persoonlijke definities van goed en kwaad, inclusief de richtlijnen om het goede te doen en het kwade te laten. Dat wordt natuurlijk sterk bepaald door