bezinning, bezieling, beweging

Jaar van licht

Traditiegetrouw kijk ik in december terug op het jaar dat achter me ligt. Het helpt om innerlijk balans op te maken en mijn verlangens voor het jaar erop helder te krijgen.

Zin geven aan de reis van je leven

Ik zal gaan
O met genoegen zal ik gaan
met diepe vreugde en trompetgeschal
ik zal gaan

Een stil moment van geluk

Wees kalm te midden van het lawaai en de haast en bedenk welk een vrede er in stilte kan heersen