bezinning, bezieling, beweging

God laten gebeuren

Als Vlaamse theoloog werd ik in Leuven al in mijn eerste cursus dogmatiek ingeleid in het denken van de Vlaams-Nederlandse dominicaan Edward Schillebeeckx (1914-2009). Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik