bezinning, bezieling, beweging

Alle werkelijke leven is ontmoeting

‘Alle werkelijke leven is ontmoeting’, zo geloofde de joodse filosoof Martin Buber. In de werkelijke ontmoeting kan er volgens hem iets in de ander (of het andere) oplichten, iets dat

De gulden regel

De Veertigdagentijd is de periode van Aswoensdag tot Pasen. Van oudsher is dit een tijd van bezinning en solidariteit. Je staat wat vaker stil bij mensen die het minder goed

“Contact maken begint ver vòòr de woorden, alleen al met het ‘er zijn’”

Op een kalme februari-ochtend, met uitzicht op het vroege voorjaar in de kloostertuin, zitten 6 hospice vrijwilligers en trainer Anne Goossensen in een kring in de Dominicuszaal. Het is de

Het denkende hart

De Veertigdagentijd is de periode van Aswoensdag tot Pasen. Van oudsher is dit een tijd van bezinning en solidariteit. Je staat wat vaker stil bij mensen die het minder goed

Veertigdagentijd 2024 – Compassie

De Veertigdagentijd is de periode van Aswoensdag tot Pasen. Van oudsher is dit een tijd van bezinning en solidariteit. Je staat wat vaker stil bij mensen die het minder goed

Compassie in actie: De soepfiets

De jaarlijkse vastenactie van Dominicanenklooster Huissen heeft als doel mensen te steunen die zich in onze samenleving in een kwetsbare positie bevinden. Dit jaar willen we bijdragen aan een veldwerkproject

De reis van de ziel en van het ego

Als een mens geboren wordt komt hij in de wereld van de dualiteit. Zijn taak is om zich te verbinden met de aarde, de wereld en de mensen: de horizontale

Gesprek over stilte

Een retraite start ik vaak met een verhaal over stilte. Hoe we er allemaal vandaan komen en dat kinderen nog dicht bij die stilte zijn. Ik vlecht er voorbeelden doorheen

In de rustige tuinen van het klooster…

Een deelneemster aan een vijfdaagse schrijfretraite werd geïnspireerd door de beukenbomen in onze tuin. Daarover schreef ze dit mooie verhaal over hoe de oude bomen stille getuigen zijn van een

Door stil te zijn maak je een
diepere verbinding met de ander

Enige tijd gelden nam ik deel aan een Adem en stilteretraite van Fleur Schuylenburch. Naast het werk als receptioniste in het klooster werk ik ook in mijn eigen praktijk als

Leven vanuit liefde

Ieder jaar vindt rondom de jaarwisseling de retraite ‘Van oud naar nieuw’ plaats in het klooster in Huissen. Dit jaar was het thema: ‘Leven vanuit liefde’. Misschien een veel te

De waarheid verloochenen

Toen ik rechten ging studeren werd ik gedreven door waarden als rechtvaardigheid enwaarheid. Ik geloofde in een absolute waarheid die uiteindelijk door alle partijen erkendmoest worden. De verliezers zouden hun