bezinning, bezieling, beweging

kansen creëren

Er moet toch iets meer zijn …

Een persoonlijke zoektocht naar de zin van het leven, van mijn leven Ik ben opgegroeid op een boerderij midden in een oude polder in de kop van Noord-Holland. Als kind kon

Vanuit beweging, verbinding creëren

Ieder mens is in beweging. Voor organisaties en daar waar mensen samenwerken is dat niet anders. Organisaties zijn constant aan het bewegen

Geloof, hoop en liefde

Als Bisschop Moller Stichting voor Katholiek en Montessori onderwijs (BMS) hebben wij onze missie en visie vastgelegd in wat wij noemen onze ‘guiding principles’. Het zijn onze idealen vanwaaruit wij dagelijks ons onderwijs verzorgen