bezinning, bezieling, beweging

In het hart van de rouw

Rouwen is een onmogelijke opgave. Rouwen is tegelijkertijd het ultieme protest tegen het nog hier zijn, zonder de beminde ander.Misschien minder het protest tegen het alleen zijn,als wel tegen het zonder de ander achtergebleven zijn.