bezinning, bezieling, beweging

Ernst Marijnissen Een ruizend zwijgen

Een ruisend zwijgen

Izebel, de vrouw van Achab, koning over Israël, is woedend. Elia heeft haar profeten afgeslacht. Ze laat hem weten dat ze hem zal vernietigen.

Hand in Hand

Hand in hand zijn ze op weg. Jerusalem ligt achter hen en ze lopen in de richting van Emmaüs, ruim twaalf kilometer verderop.